March 31, 2023

{ Mới nhất } Cấu trúc đề thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2021

Cấu trúc đề thi THPT quốc gia 2021 mới nhất vừa mới được Bộ GD&ĐT công bố. Theo đó, nội dung đề thi THPT Quốc Gia năm nay kiến thức chủ yếu nằm trong khung nội dung lớp 12 và một lượng rất ít thuộc lớp 11. Cũng dựa theo đề minh hoa và những phát biểu gần đây thì số câu thuộc kiến thức cơ bản chiếm 70%, còn 20% câu sẽ là vận dụng và 10% câu hỏi sẽ ở mức vận dụng cao dùng để phân hóa học sinh. Bạn muốn biết chi tiết hãy xem cấu trúc đề thi mỗi môn như dưới đây

1. Cấu trúc đề thi môn Toán học năm 2021

2. Cấu trúc đề thi môn Ngữ Văn năm 2021

3. Cấu trúc đề thi môn Vật Lý năm 2021

4. Cấu trúc đề thi môn Hóa Học năm 2021

5. Cấu trúc đề thi môn Tiếng Anh năm 2021

6. Cấu trúc đề thi môn Lịch Sử năm 2021

7. Cấu trúc đề thi môn Địa Lý năm 2021

8. Cấu trúc đề thi môn GDCD năm 2021