Công thức tính đạo hàm

Xin giới thiệu các công thức tính đạo hàm thường gặp trong khi làm bài tập I. Công thức đạo hàm cơ bản 1. Đạo hàm cơ bản (c)’ = 0 (x)’ = 1 $({x^\alpha })’ = \alpha {x^{\alpha – 1}}$ $\left( {\sqrt x } \right)’ = \frac{1}{{2\sqrt x }}$ $\left( {\sqrt[n]{x}} \right)’ = \frac{1}{{n\sqrt[n]{{{x^{n …

Công thức tính đạo hàm Read More »