Đạo hàm một bên

Bài trước ta đã nêu rõ định nghĩa đạo hàm trong bài này ta sẽ đi sâu vào. Cụ thể là ta tìm hiểu đạo hàm một bên là gì? Đạo Hàm bên trái? Đạo hàm bên phải? a. Đạo hàm bên trái của hàm số y = f(x) tại điểm x$_0$, kí hiệu là f …

Đạo hàm một bên Read More »