Tính đạo hàm lượng giác

Chuyên đề đạo hàm của hàm số lượng giác này sẽ gồm những phần I. Cơ sở lý thuyết 1. Đạo hàm của hàm số y = sinx:  y’ = (sinx)’ = cos(x), với ∀x ∈ R Lưu ý: Nếu y = sin(u) thì y’ = u’.cos(u) 2. Đạo hàm của hàm số y = cosx: y’ …

Tính đạo hàm lượng giác Read More »