Đạo hàm trên một khoảng

Bài trước ta đã bàn về đạo hàm một bên, bài này ta bàn tiếp tới đạo hàm trên một khoảng. Đây là phần khá hay Định nghĩa: Hàm số y = f(x) được gọi là có đạo hàm trên khoảng (a, b) nếu nó có đạo hàm tại mọi điểm trên khoảng đó. Hàm số …

Đạo hàm trên một khoảng Read More »