Định nghĩa đạo hàm

Đạo hàm có ý nghĩa quan trọng như vậy, thì chúng ta cần đi định nghĩa? Ta vào bài viết: Cho hàm số y = f(x), xác định trên (a, b) và x$_0$ ∈ (a, b). Giới hạn, nếu có, của tỉ số giữa số gia của hàm số và số gia của đối số …

Định nghĩa đạo hàm Read More »