Đạo hàm là gì?

Đạo hàm là một phần kiến thức toán học mà học sinh sẽ học ở chương trình toán THPT. Cụ thể, học sinh lớp 11 sẽ học Đạo Hàm trong chương 5 sách giáo khoa nâng cao. Chương 5 sách toán cơ bản này gồm có: Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm …

Đạo hàm là gì? Read More »