March 31, 2023

{ Mới nhất } Cấu trúc đề thi MÔN GDCD tốt nghiệp thpt quốc gia 2021

Sau khi Bộ Giáo dục công bố đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn GDCD, cô Đoàn Thị Vành Khuyên đã phân tích cấu trúc đề thi GDCD và đưa ra những nhận xét chi tiết như sau:

1. Nhận xét chung

+ Về độ khó: mức độ đề đúng tiêu chí Tốt nghiệp THPT. So với đề thi THPT Quốc Gia mọi năm thì mức độ dễ nhiều hơn.

+ Về nội dung: Nội dung chủ yếu tập trung vào chương trình GDCD 12.Đề thi cũng bao gồm vài câu hỏi liên quan tới kiến thức 11.

Phân tích cấu trúc:

Về nội dung kiến thức:

Lớp

Tên chuyên đề

Số câu

GDCD 12

Pháp luật với đời sống

2

Thực hiện Pháp luật

7

Công dân bình đẳng trước pháp luật

1

Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

4

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

3

Công dân với các quyền tự do cơ bản.

6

Công dân với các quyền dân chủ.

8

Pháp luật với sự phát triển của công dân.

4

Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.

1

GDCD 11

Công dân với sự phát triển kinh tế

1

Hàng hóa- Tiền tệ- thị trường

1

Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

1

Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

1

Cung- cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

0

Về mức độ: 

Mức độ

Số câu

Nhận biết

20

Thông hiểu

10

Vận dụng

6

Vận dụng cao

4

2. Nhận xét chi tiết

–  Đề thi tốt nghiệp THPT 2021có 36 câu thuộc kiến thức lớp 12 (chiếm 90%); 4 câu thuộc kiến thức lớp 11 (chiếm 10%).

–  Các câu hỏi nằm trong các chuyên đề quen thuộc của lớp 12 Thực hiện pháp luật; Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội; Quyền tự do cơ bản của công dân; Công dân với các quyền dân chủ …

–  Các câu ở mức VD và VDC rơi vào các chuyên đề: Thực hiện pháp luật,Quyền tự do cơ bản của công dân, Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

–  Nhận xét một số câu nổi bật: Các câu hỏi tương đối cơ bản, không đánh đố.

Xem thêm: Cấu trúc đề thi các môn khác của kì thi THPT quốc gia 2021