Đáp án chính thức của bộ giáo dục và đào tạo

Bộ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC được bộ GD&ĐT công bố lúc 14h30 ngày 1/7/2019

 1. Đáp án đề thi ngữ văn chính thức THPT Quốc Gia năm 2019 (đã công bố 1/7/2019  )
 2. Đáp án đề thi THPTQG môn Toán học 2019 đầy đủ 24 mã đề (đã công bố 1/7/2019  )
 3. Đáp án đề thi môn vật lý THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ 24 mã đề (đã công bố 1/7/2019 )
 4. Đáp án đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ 24 mã đề (đã công bố 1/7/2019 )
 5. Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ 24 mã đề (đã công bố 1/7/2019
   )
 6. Đáp án đề thi môn sinh học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ 24 mã đề (đã công bố 1/7/2019 
   )
 7. Đáp án đề thi Lịch Sử THPTQG 2019 đầy đủ các mã đề (đã công bố 1/7/2019 
   )
 8. Đáp án đề thi GDCD THPTQG 2019 đầy đủ 24 mã đề (đã công bố 1/7/2019 
  )
 9. Đáp án đề thi Địa Lý THPTQG 2019 đầy đủ 24 mã đề