May 26, 2024

Đạo hàm là gì?

Đạo hàm là một phần kiến thức toán học mà học sinh sẽ học ở chương trình toán THPT. Cụ thể, học sinh lớp 11 sẽ học Đạo Hàm trong chương 5 sách giáo khoa nâng cao. Chương 5 sách toán cơ bản này gồm có:

 1. Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
 2. Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm
 3. Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác
 4. Bài 4: Vi phân
 5. Bài 5: Đạo hàm cấp hai
 6. Ôn tập chương 5

Sách giáo khoa cơ bản: Tải về

Còn chương 5 sách toán nâng cao này gồm có:

 1. Khái niệm đạo hàm
 2. Các quy tắt tính đạo hàm
 3. Đạo Hàm của các hàm số lượng giác
 4. Vi phân
 5. Đạo hàm cấp cao

Sách giáo khoa nâng cao: Tải về