Đạo hàm một bên

Bài trước ta đã nêu rõ định nghĩa đạo hàm trong bài này ta sẽ đi sâu vào. Cụ thể là ta tìm hiểu đạo hàm một bên là gì? Đạo Hàm bên trái? Đạo hàm bên phải? a. Đạo hàm bên trái của hàm số y = f(x) tại điểm x$_0$, kí hiệu là f …

Đạo hàm một bên Read More »

Đạo hàm là gì?

Đạo hàm là một phần kiến thức toán học mà học sinh sẽ học ở chương trình toán THPT. Cụ thể, học sinh lớp 11 sẽ học Đạo Hàm trong chương 5 sách giáo khoa nâng cao. Chương 5 sách toán cơ bản này gồm có: Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm …

Đạo hàm là gì? Read More »